Schlagwort-Archiv: Groningen

Geen Frankrijk, laat staan Kameroen.

Hoog in het Noorden daar ligt een stad

Die altijd de sfeer van een dorp heeft gehad

Ralf Poelman: Het gras van het noorderplantsoen

Ruimstraatklok.

Het Groninger Klokkenluiders Gilde, dat op zon- en feestdagen de klokken van de Martinitoren en maandelijks die van de Der Aa-toren laat klinken, zal vooralsnog de klokken niet luiden op de gebruikelijke manier. Normaal gesproken wordt er op zondagen twee keer vanaf de Martinitoren geluid, mede als oproep voorafgaand aan de Oecumenische Martinivieringen voor student en stadjer die het GSp/Studentenplatform voor Levensbeschouwing op zondagen houdt. Omdat deze diensten, op basis van de overheidsmaatregelen tegen de verspreiding van het corona-virus, tijdelijk zijn gestopt zal ook de luiding van de klokken van de Martinitoren tot aan de hervatting van de kerkdiensten niet op de gebruikelijke manier plaats vinden.

In plaats daarvan wordt op zondagen twee keer per dag de vrijwel nooit meer gebruikte zogenaamde ‘ruimstraatklok’ geluid. Deze klok, die al in 1764 in gebruik werd genomen, klonk van oorsprong bij calamiteiten en werd ook gebruikt om de mensen aan te sporen om aan het eind van de dag hun huizen op te zoeken. Nu luidt het Groninger Klokkenluiders Gilde deze klok dus tijdelijk als ‘signaalklok’, om de bevolking van Stad en Ommeland op te roepen zich te houden aan de maatregelen, zoals die door onze overheid zijn opgesteld ter bestrijding van de verspreiding van het corona-virus: een pandemie als corona (COVID-19) is immers óók te beschouwen als calamiteit.

De luiding van de Ruimstraatklok vindt tot nader order op zondagen plaats, om 11.15u en om 16.45u.

Groninger Klokkenluiders Gilde: Aangepast Luidprotocol (13 maart 2020)

Forumulti.

The €101m, trapezoid Forum building is part library, part meeting space, part science museum and part recreational hangout – a 10-storey “multi-space” designed to resonate with citizens who know that shopping is not necessarily the answer. It’s a new-look department store that doesn’t actually sell very much.

Oliver Balch (The Guardian): The new-look shopping mall that doesn't sell stuff

Forum for all.

“Some people take the concept of “living room” rather literally. They wander through all of the corridors, and sometimes even the offices of our employees. If you then say: “You are now in our office”, they will reply: “Yes, but we are just dropping in and having a look”, said a smiling Nijdam.

northerntimes.nl: Forum Groningen: 550,000 visitor received

The Problems of our Time.

The other three sides of the tower are displaying the correct time, which is decidedly confusing for city dwellers and tourists alike. A special company has been hired to fix the broken clock, but it is expected to take around a week for all sides of the tower to display the same time. If the software error is not fixed by the end of October, then that clock face will actually become the correct time again due to daylight saving time.

The Northern Times: Martini Tower clock displaying wrong time