«

»

Ruimstraatklok.

Het Groninger Klokkenluiders Gilde, dat op zon- en feestdagen de klokken van de Martinitoren en maandelijks die van de Der Aa-toren laat klinken, zal vooralsnog de klokken niet luiden op de gebruikelijke manier. Normaal gesproken wordt er op zondagen twee keer vanaf de Martinitoren geluid, mede als oproep voorafgaand aan de Oecumenische Martinivieringen voor student en stadjer die het GSp/Studentenplatform voor Levensbeschouwing op zondagen houdt. Omdat deze diensten, op basis van de overheidsmaatregelen tegen de verspreiding van het corona-virus, tijdelijk zijn gestopt zal ook de luiding van de klokken van de Martinitoren tot aan de hervatting van de kerkdiensten niet op de gebruikelijke manier plaats vinden.

In plaats daarvan wordt op zondagen twee keer per dag de vrijwel nooit meer gebruikte zogenaamde ‘ruimstraatklok’ geluid. Deze klok, die al in 1764 in gebruik werd genomen, klonk van oorsprong bij calamiteiten en werd ook gebruikt om de mensen aan te sporen om aan het eind van de dag hun huizen op te zoeken. Nu luidt het Groninger Klokkenluiders Gilde deze klok dus tijdelijk als ‘signaalklok’, om de bevolking van Stad en Ommeland op te roepen zich te houden aan de maatregelen, zoals die door onze overheid zijn opgesteld ter bestrijding van de verspreiding van het corona-virus: een pandemie als corona (COVID-19) is immers óók te beschouwen als calamiteit.

De luiding van de Ruimstraatklok vindt tot nader order op zondagen plaats, om 11.15u en om 16.45u.

Groninger Klokkenluiders Gilde: Aangepast Luidprotocol (13 maart 2020)