Science, meet Politics. Politics, meet Science.

Uit evaluaties van de VU-wetenschappers bleek later dat als ruilen was toegestaan 614 kinderen meer kinderen op de school van hun eerste voorkeur hadden kunnen komen.

Toch is er niet voor een herziening van de matching gekozen. 'We wilden meer transparantie - de inschrijvingen op scholen worden bijvoorbeeld inzichtelijk gemaakt - en strategisch kiezen wordt weer mogelijk,' verklaart Van Nieuwenhuizen. Dat laatste is overigens opmerkelijk, omdat het matchingsysteem juist was gekozen om ouders en kinderen niét strategisch te laten kiezen.

Het Parool: Amsterdam schaft omstreden matching middelbare scholen af.