Schlagwort-Archiv: Streik

Streik.

Nobody should have done anything "usual" yesterday.