Drüben.

En af en toe dan kan de smaak van de stad me nog verleiden
Maar vertellen m'n gedachten dat ik hier had moeten blijven

Suzan & Freek & Snelle: De Overkant