Ausgangspunkt.

Maximale resultaten worden niet noodzakelijk alleen door maximale inspanning bereikt, maar door iemand die zich maximaal inspant op een terrein waar hij toch al maximaal in het voordeel was.

Willem Frederik Hermans: Nooit meer slapen