«

»

Stampproof.

Mensen namen maar gewoon aan dat de aardappel gekookt zou worden, omdat de vorige aardappel dat ook deed. Terwijl er maar één aardappel hoeft te zijn die niet wordt gekookt, en dan is de hele onderbouwing onder je stamppot weg.

De Speld: Koken op deductie: maak logisch onontkoombare gerechten!